Choose a country to view contents for your location.

Betonlaboratorium

“Het is prachtig om sámen met de klant nieuwe testen te ontwikkelen.”

- Perry Bisschop

Betonlaboratorium

Onze geaccrediteerde laboratoria bieden hoogwaardig onderzoek aan bouwmaterialen volgens internationale standaarden.


 • R&D

  Onze R&D afdeling ontwikkelt nieuwe technologie om het bouwen en beheren van gebouw en constructie te optimaliseren.

  Concrefy doet onderzoek naar nieuwe grondstoffen, materialen en producten voor de (beton-)bouw. Bij deze ontwikkelingen zijn duurzaamheid, Cradle to Cradle (C2C) en Circulair Design voor ons leidende principes. De sterke verankering in de dagelijkse betonindustrie stelt ons in staat om direct pragmatische toepassingen te realiseren.

  De R&D afdeling van Concrefy richt zich bovendien heel sterk op digitale technieken waarmee tijdens de bouw en de beheerfase technische kentallen en managementinformatie kan worden gegenereerd. Met behulp van Decision Support Tools verkrijgt de klant in één oogopslag grip en overzicht.

  Steeds proberen wij fundamentele kennis en toegepaste kennis pragmatisch te verbinden.

  Testing

  Als onafhankelijk internationaal ingenieursbureau beschikt Concrefy over zeer moderne laboratoria voor materiaalkundig onderzoek.

  Concrefy biedt maatwerk pakketten aan waarbij onderzoek vanaf het aanmaken van proefstukken, ophalen van monsters, uitvoeren van testen, rapporteren en het geven van handelingsadviezen zijn inbegrepen.

  Onze systematiek kan voor één of meerdere productielocaties of zelfs een gehele branche worden toegepast. In één overzicht ziet u welke testen zijn uitgevoerd, in welke fase het testprogramma zich bevindt en wat de resultaten van de onderzoeken zijn. Concrefy meet niet om te weten, maar meet om te sturen.

  Lees meerLees minder

Wat biedt Concrefy?

 • Mechanisch, chemisch, fysisch en microscopisch laboratoriumonderzoek voor materialen zoals beton, asfalt, granulaat, gerecycled materiaal of metaal.
 • Statische en dynamische testopstellingen
 • Destructief en niet destructief onderzoek
 • Geaccrediteerd onderzoeksmethoden volgens NEN-EN ISO/IEC 17025.
 • Unieke Decision Support Tools om managementinformatie te genereren.
 • Advies en begeleiding bij productontwikkeling.
 • Ondersteuning bij productcertificering en Factory Production Control.
 • Zeer uitgebreide mogelijkheden voor aanvullend R&D-onderzoek.

Onderzoek metalen

Ons laboratorium is gespecialiseerd in onderzoeken aan wapeningsstaal en aanverwante producten die toegepast worden in de betonbouw. Voor staalproducenten voeren we verificatieonderzoeken uit aan het wapeningsstaal, voor buigcentrales en betonfabrieken zijn het procescontroles aan gericht wapeningsstaal en ook testen op gelaste verbindingen die handmatig gelast zijn of machinaal, zoals wapeningsnetten, tralieliggers of spiraalwapening.

Wij hebben voor procescontroles aan wapeningsstaal een methodiek ontwikkeld die de klant volledig ontzorgt bij de periodieke controles die in het kader van certificatie, CE-markering of regelgeving voorgeschreven zijn. Hiermee kan de producent zich focussen op zijn productie terwijl de kwaliteitsaspecten automatisch beheerd worden.


 • Procescontrole wapeningsstaal

  Wapeningscentrales en betonfabrieken die wapening produceren voor de betonindustrie moeten periodiek controles uit te voeren die voorgeschreven worden vanuit productcertificaten, CE-markering (ISO 17660) of regelgeving. Wij voeren de vereiste testen voor deze bedrijven uit volgens de voorgeschreven normen en richtlijnen, maar hebben onze dienstverlening zodanig ingericht dat de klant volledig ontzorgd wordt.

  Via ons web portaal ‘myConcrefy’ kunnen de producenten met een beveiligde login de planning van periodieke controles aan richtapparatuur bijhouden en ook de status van lassers en lasmachines monitoren via lasserslijsten. Het portaal berekent automatisch de datums waarop controles uitgevoerd moeten worden en de klant krijgt periodiek een mailbericht met een herinnering voor de eerstvolgend uit te voeren controles.

  De klant kan zelf via het portaal een nieuwe controle aanmelden door de gewenste machine of lasser te selecteren en hiervoor een onderzoeksopdracht aan te maken. Via een eenvoudige wizard wordt de klant begeleid bij het aanmelden. Hieruit volgt tegelijk een opgave van de te nemen monsters, die afgestemd is op de van toepassing zijnde regelgeving en de staafdiameters die door de klant gebruikt worden. Er wordt ook automatisch een monstergeleideformulier gemaakt dat de klant kan gebruiken voor interne communicatie bij de monsterneming. De monsters worden door de klant voorzien van een label met het identificatienummer van de opdracht en vervolgens in de Concrefy monsterbox geplaatst.

  Wij zorgen dat de door de klant aangemelde controles binnen vijf werkdagen opgehaald worden en vervolgens binnen vijf werkdagen onderzocht zijn en de rapporten beschikbaar zijn op ons web portaal. De klant ontvangt automatisch een mailbericht zodra de rapporten online staan en ook de volgende controledatum voor de betreffende machine of lasser wordt berekend. In het web portaal zijn de rapporten eenvoudig te openen via de lasserslijst of het overzicht van de richtdoorvoeren.

  Lees meerLees minder

Onderzoek mechanische verbindingen

Voor mechanische verbindingen en eindverankeringen voor wapeningsstaal zijn tal van internationale normen beschikbaar waarin verschillende eisen gesteld worden en heel specifieke testen voorgeschreven worden. Ons laboratorium behoort wereldwijd tot een selectie groep van laboratoria die in staat zijn om deze testen uit te voeren. Wij voeren deze testen uit voor producenten van deze doorkoppelsystemen, maar ook voor aannemers en andere verwerkers van deze producten. Hierbij beoordelen wij op basis van statische-, dynamische- en cyclische belastingen of de producten aan alle eisen voldoen om toegepast te worden in bruggen, viaducten, energiecentrales, stuwdammen, hoogbouw of stadions


 • Mechanische verbindingen en eindverankeringen

  Concrefy heeft brede ervaring met testen van mechanische verbindingen volgens diverse internationale normen en voor verschillende type van projecten. Voor onze klanten is het bij deze onderzoeken van belang dat ze snel over testresultaten kunnen beschikken, omdat het wel of niet verwerven van een opdracht hier vaak van afhangt. Met ons team van ervaren medewerkers en een breed uitgerust laboratorium zorgen wij dat onze klanten binnen enkele dagen na aanlevering van monsters over hun rapport kunnen beschikken.

  Wanneer onderzoeken volgens ISO 15835 uitgevoerd moeten worden, wordt vaak een combinatie gevraagd van silpmetingen met trekproef, vermoeiingsonderzoeken en laag cyclische belastingstesten. Deze worden routinematig door ons uitgevoerd met een 1200 kN trek- en drukbank (tot 40 mm staafdiameter) en doordat wij over HFP-vermoeiingsbanken (high frequency pulsators) beschikken in plaats van hydraulische vermoeiingsbanken, duurt een vermoeiingsonderzoek aan een monster slechts acht uur terwijl laboratoria met hydraulische banken hier een week over doen.

  De testen die aan mechanische verbindingen uitgevoerd dienen te worden, zijn afhankelijk van het type constructie, het land en het risico op aardbevingen op de locatie waar de constructie gebouwd wordt. Hieronder worden enkele projecten genoemd waarvoor Concrefy mechanische verbindingen heeft getest, met verwijzing naar de normen en type testen:
  Img

  • Brug Panama kanaal; laagfrequent cyclische testen volgens CALTRANS CT 670
  • Kerncentrale USA; laagfrequent cyclische testen volgens ACI 359-01
  • Brug Bosphorus Istanbul; laagfrequent cyclische testen (S2) volgens ISO 15835
  • Snelweg Montenegro; hoog- en laagfrequent cyclische testen (S2) volgens ISO 15835
  • Spoorbrug België; slip en trekproeven en hoogfrequent cyclische testen volgens TUC Rail 30.2
  Img
  • Hinkley kerncentrale UK; testen aan eindverankeringen volgens ISO 15698
  • Cairo Metro; hoog- en laagfrequent cyclische testen (S2) volgens ISO 15835
  • One Tower Cyprus; hoog- en laagfrequent cyclische testen (S2) volgens ISO 15835
  • Ayia Napa Marina Cyprus; hoog- en laagfrequent cyclische testen (S2) volgens ISO 15835
  • Melbourne Metro; slip en trekproeven en hoogfrequent cyclische testen NSW Government – SF2013/184115

  Ons laboratorium is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de meest voorkomende testen aan mechanische verbindingen. De RvA is medeondertekenaar van ILAC MRA waardoor onze testresultaten erkend worden in alle deelnemende landen.

  Lees meerLees minder

Asfaltonderzoek

Concrefy verricht asfaltonderzoek volgens de CE markering. Om asfalt te mogen leveren aan aannemers in binnen- en buitenland moet het asfalt voldoen aan bepaalde criteria betreffende watergevoeligheid, stijfheid en vermoeiing (samen in één test) en permanente vervorming. Ook wordt door een opdrachtgever na een gereed werk vaak een opleveringskeuring verlangd die door Concrefy kan worden uitgevoerd. Concrefy is geaccrediteerd voor het onderzoeken van asfaltmonsters v.w.b. laagdikte (NEN-EN 12697-36), dichtheid (12697-06), het gehalte aan poriën (holle ruimtes) (12697-08), de deeltjesgrootte verdeling (12697-02) en het bitumengehalte (NEN-EN 12697-01).
Asfalt wordt onder verdeeld naar de toepassing bv AC22Base is een onderlaag met een max. steengrootte van 22mm. Zo zijn er onder andere ook AC08Surf als deklaag en AC16Bind als tussenlaag

 • De voorschriften conform RAW en vastlegging van de verschillende mengsels (DAB, OAB, GAB, StAB, SMA, ZOAB) zijn algemeen gebruik geworden en zelfs het hergebruik van asfaltbeton in combinatie met levenscyclusanalyse (LCA) heeft zijn weg gevonden in de asfaltwereld.

  Asfalteigenschappen die daarbij van belang zijn:
  • de weerstand tegen permanente vervorming (spoorvorming);
  • de weerstand tegen vermoeiing (als gevolg van belastingsherhalingen);
  • de weerstand tegen scheurgroei (onder- en bovenin de constructie).
  Deze staan altijd in combinatie met de uiteindelijke toepassing.

  Enkele van de meest voorkomende toepassingsgebieden zijn:
  • Weg- en waterbouw
  • Zwaarbelaste wegen en terreinen
  • Bedrijfswegen, bedrijfsvloeren en (overslag/opslag)terreinen
  • Vliegvelden
  • Agrarische toepassingen
  • Bodembescherming en waterdichte constructies
  • Recreatiewegen, paden en terreinen
  • Parkeerterreinen
  • Fiets- en wandelpaden
  • Kleuren en patronen

  Lees meerLees minder

Zand, grind en recyclinggranulaten

Concrefy verzorgt het volledige onderzoek aan toeslagmaterialen en recyclinggranulaten voor de beton- en asfaltindustrie door hooggekwalificeerde medewerkers.
Voor initiële beoordeling (ITT) of geschiktheidsonderzoek kunnen we de betreffende fysische, chemische en petrografische onderzoeken volgens de gangbare normen uitvoeren. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk voor de toelatingscontrole voor CE-markering en/of KOMO-certificering voor bijvoorbeeld BRL2502 en BRL2506.

Wij kunnen u de volledige productkwaliteitscontrole van korrelvormige materialen uit handen nemen, u wordt volledig ontzorgt van monsterneming tot en met analyse van de kwaliteitsregistraties.

 • Op het gebied van:
  • mechanische eigenschappen, zoals druksterkte en vervorming
  • Fysische eigenschappen, zoals slijtweerstand, thermisch gedrag en natuurlijk volumieke massa
  • Chemische eigenschappen, zoals samenstelling en eventuele verontreinigingen
  worden eisen gesteld aan de vele mogelijkheden en afkomsten voor potentiele materialen. De NEN-EN 12620 en NEN 5905 zijn hier een voorbeeld van.
  In Nederland wordt toeslagmateriaal normaal gesproken gevormd door zand en grind. In de ons omringende landen zijn deze materialen minder voorhanden en worden op basis van beschikbaarheid andere grondstoffen, zoals basalt, graniet, kalksteen, kwarts en slak de gangbare toeslagmaterialen.

  Voor de almaar toenemende vraag naar recyclingmaterialen - lees: secundaire grondstoffen - ter vervanging van primaire grondstoffen in bouwmaterialen ontwikkelt Concrefy innovatieve systemen om deze materialen zo hoogwaardig mogelijk in te kunnen zetten voor hernieuwd gebruik. Zo helpen wij mee aan maatschappelijk verantwoord bouwen.

  Het laboratorium van Concrefy is NEN-EN ISO\IEC 17025 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

  Lees meerLees minder

Wat zijn de voordelen voor u?

 • Brede kennis van betontechnologie en nieuwe digitale technieken
 • Hoogwaardige en moderne onderzoeksfaciliteiten
 • Concrefy voert onderzoek uit volgens de hoogste internationale standaarden en biedt moderne tools om testgegevens optimaal te kunnen interpreteren.
 • Concrefy ontwikkelt technologie oplossingen die direct meetbaar toegevoegde waarde hebben in proces en product.
 • Samenwerking in een groot netwerk van bedrijven en kennisinstellingen
 • Internationaal werkdomein
 • Mogelijkheid om innovaties direct in de praktijk te brengen

Projecten

Port House Antwerp

Antwerpen, Belgium

 • Spanning-rek-modulatie van beton

portofantwerp.com

Meer over dit project

Nakheel Mall Dubai

Dubai, United Arab Emirates

 • Gebouwd met Concremote

nakheel.com

Meer over dit project

Neem contact op

Laat een bericht achter om in contact te komen met het Concrefy team. Wij vernemen graag van u.

Bedankt voor uw bericht.

Helaas is een fout opgetreden.

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en de servicevoorwaarden van het privacybeleid van Google zijn hierop van toepassing.

Contacteer ons hier

Concrefy B.V.