1. Privacybeleid

Informatievoorschriften volgens GDPR
Versie: mei 2018

I. Doel van de verklaring

'Concrefy' (Concrefy B.V., Olivier van Noortweg 10, 5928 LX Venlo, Nederlands; verantwoordelijke partij overeenkomstig GDPR) neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Daarom verwerkt concrefy persoonsgegevens afzonderlijk in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, in het bijzonder in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen bij het verwerken van persoonsgegevens met betrekking tot het vrije verkeer van gegevens ('GDPR').
'Persoonsgegevens' zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres en IP-adres.
Het doel van deze verklaring is de bezoeker (hierna ook wel 'u' of 'uw' genoemd) te informeren over het doel en de omvang van het verwerken van persoonsgegevens op de volgende 'website':
www.concrefy.com

II. 3. II. Algemene verwerking

Concrefy verwerkt persoonlijke gegevens op zijn website op basis van uw toestemming (het gebruik van cookies voor analyse en reclamedoeleinden; zie hieronder voor afmelden; contact maken via het formulier of via e-mail) en om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen.
Uw gegevens worden in het algemeen niet naar derden (gegevensverwerkers) gestuurd, tenzij we wettelijk verplicht zijn dit te doen, we gegevens moeten doorsturen om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, of u heeft vooraf uitdrukkelijk toestemming gegeven om uw gegevens door te sturen.
Als u onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. zonder registratie of op een andere wijze informatie door te geven, verzamelen we uitsluitend persoonsgegevens die door uw zoekmachine worden verstuurd. Als u onze website bezoekt, verzamelen we de hieronder weergegeven informatie die we om technische redenen moeten hebben om de website te kunnen weergeven en de stabiliteit en veiligheid hiervan te garanderen: IP-adres en IP-locatie, tijd en datum van de vraag, tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (bepaalde pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, hoeveelheid doorgegeven gegevens, website waarvan het verzoek afkomstig is, besturingssysteem en bijbehorende interface, taal en versie van de browsersoftware, aantal, duur en tijd van bezoeken, zoekmachines en gebruikte trefwoorden, browsertype, schermgrootte en besturingssysteem.
Op onze website hebben we ook koppelingen naar andere websites toegevoegd; dit wordt uitsluitend voor informatiedoeleinden gedaan. Deze websites bevinden zich buiten onze controle en vallen daarom niet onder de bepalingen van deze privacyverklaring. Als u een koppeling volgt, is het voor de beheerder van deze websites mogelijk gegevens over u te verzamelen en deze gegevens te verwerken in overeenstemming met zijn privacyverklaring die van onze versie kan afwijken.

GEBRUIK VAN COOKIES EN APPLICATIES VAN DERDEN
Cookies worden bij het gebruik van de website ook opgeslagen op het apparaat dat hiervoor wordt gebruikt. Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken dat specifieke informatie met betrekking tot het gebruikte apparaat (computer, smartphone enz.) op dat apparaat wordt opgeslagen. Aan de ene kant maken deze bestanden websites gebruiksvriendelijker en helpen de gebruiker (bv. door het opslaan van inloggegevens), terwijl ze aan de andere kant worden gebruikt om statistische gegevens over het gebruik van een website te registreren en deze gegevens te analyseren met het oog op het verbeteren van de geboden diensten. Gebruikers kunnen op het gebruik van cookies invloed uitoefenen. De meeste browsers beschikken over een optie waardoor de opslag van cookies wordt beperkt of geheel onmogelijk wordt gemaakt. Het is echter van belang op te merken dat het gebruik en vooral het gebruiksgemak zonder cookies wordt beperkt.

Tijdelijke cookies:
Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Dit zijn voornamelijk sessiecookies. Ze dienen voor het opslaan van wat een sessie-ID wordt genoemd, wat verschillende verzoeken van uw browser naar de gekoppelde sessie kan terugvoeren. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u naar uw website teruggaat. Deze sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit. Sessiegerelateerde cookies moeten ook worden goedgekeurd om voor het winkelmandje en uitchecken in de internetwinkel te kunnen worden gebruikt. Als een klant in het algemeen geen cookies wil of kan accepteren, is het ook mogelijk een bestelling via e-mail, telefoon of fax te doen.

Permanente cookies:
Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode die afhankelijk is het soort cookie. U kunt de cookies echter altijd zelf in uw browserinstellingen verwijderen. Deze cookies helpen de gebruiksvriendelijk te verbeteren (weergeven van inhoud die bij de locatie past) en kunnen voor het analyseren van websites worden gebruikt (zie 'Google Analytics'). Geïntegreerde plug-ins (zie hieronder) maken ook gebruik van cookies bij het uitvoeren van hun taken.

In het algemeen worden de volgende cookies aan de website toegevoegd:
Naam
Doel en procedure

PHPSESSID
Voor het behouden van de voorkeursinstellingen van de gebruiker, zodat deze automatisch beschikbaar kunnen worden gemaakt als hij of zij de website weer bezoekt; sessie.

country
Deze cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over het land waar bezoekers van de website zich bevinden en wat de voorkeurstaal van de gebruiker is. Als de gebruiker onze website nogmaals bezoekt, wordt de cookie gelezen en landspecifieke gegevens toegepast.

acceptcookie
Als gebruikers de website bezoeken, wordt een cookiemelding weergegeven. Als gebruikers instemmen met het gebruik van cookies, wordt de acceptcookie ingesteld en de verwijzing naar de cookie wordt in het algemeen verborgen wanneer de website opnieuw wordt bezocht.

hide_cookieoverlay
performance-cookies_allowed Deze cookies worden gebruikt om uw voorkeursinstellingen ten aanzien van cookies en applicaties van derden op te slaan.

FORMULIEREN

Sollicitatieformulier op de website
We slaan de informatie op die u in de loop van een sollicitatie gedurende de sollicitatieperiode aan ons doorgeeft voor een bepaalde zoekopdracht naar een baan, totdat in deze functie is voorzien en gedurende vier weken daarna met het oog op onze belangen in het geval van een conflict met een sollicitant.

Contactformulier op de website
Op onze website heeft u de mogelijkheid voor het invullen van een contactformulier om ons specifieke vragen te stellen of om contact met ons op te nemen. De informatie die u indient, wordt uitsluitend gebruikt om antwoord op uw vraag te geven, en wordt niet opgeslagen.

Aanvragen van derden:

Aanvraag:
Google Analytics

Provider
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA ('Google')

Beschrijving:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van cookies en tekstbestanden die op een computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken het gebruik van de website te analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van de website wordt meestal doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd (_gat._anonymizeIp), wordt het IP-adres van Google vooraf ingekort binnen de EU-lidstaten of in andere landen die deelnemen aan de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het volledige IP-adres wordt uitsluitend in uitzonderlijke gevallen aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website voor evaluatie van het gebruik van de website, het opstellen van verslagen over activiteiten op de website en het leveren van diensten aan de websitebeheerder ten aanzien van de website en internetgebruik. Het IP-adres dat door de browser in het kader van Google Analytics wordt verstuurd, wordt niet met andere gegevens van Google vermengd. De opslag van cookies kan worden voorkomen door dienovereenkomstige instellingen van de browsersoftware; maar we willen aangeven dat het in dit geval wellicht niet mogelijk is alle functies van deze website volledig te gebruiken. Registratie van gegevens die door de cookie en in verband met het gebruik van de website worden gegenereerd (waaronder uw IP-adres) door Google en verwerking van deze gegevens door Google kan ook worden voorkomen door het installeren van een browser-plug-in.

Google heeft voor de meestgebruikte browsers een add-on voor deactivering, waardoor u een grotere controle heeft over welke gegevens van Google op de bezochte websites worden ingevoerd. De add-on informeert het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat bij het bezoeken van de website geen informatie naar Google Analytics wordt verstuurd. De add-on voor deactivering voor de browser van Google Analytics voorkomt echter niet dat informatie wordt gestuurd naar concrefy of naar andere diensten voor webanalyse die kunnen worden gebruikt.

De volgende cookies van Google worden op onze website gezet:
'_ga' Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om onderscheid te maken tussen bezoekers van de website en om bezoeken van de website en de duur van bezoeken van de website te volgen, vervaltermijn 2 jaar;
'_gat' Deze cookie van Google Analytics wordt gebruikt om de voorgeschreven snelheid van de servers te monitoren en deze te beperken, vervaltermijn 10 minuten;
'_gid' Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid tussen gebruikers te maken, vervaltermijn 24 uur.
'_gali' Deze cookie wordt gebruikt door Enhanced Link Attribution van Google Analytics om de nauwkeurigheid van het In-Page Analytics-verslag voor gebruikers te verbeteren door automatisch onderscheid te maken tussen verschillende koppelingen naar dezelfde URL op een enkele pagina door gebruikmaking van ID's voor koppelingselementen.

Door het bezoeken van onze website ontvangt Google informatie dat u de betreffende subwebsite van onze website hebt bezocht en de persoonsgegevens genoemd in punt 2. Dit vindt plaats of u nu ingelogd bent op een Google-account, of niet. Als u op Google bent ingelogd, worden uw gegevens automatisch aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat dit gebeurt, moet u uitloggen van Google voordat u van deze dienst gebruik maakt. Google gebruikt uw gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en websiteontwerp op maat. U hebt het recht om bezwaar tegen dit gebruikt van uw gegevens te maken en kunt hierover rechtstreeks contact opnemen met Google.

We willen u erop attent maken dat Google uw gegevens ook in de Verenigde Staten verwerkt en onder het zogenaamde Privacy Shield tussen de EU en de VS valt. Dit kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de .

Intrekken van instemming:
Browser add-on voor deactiveren van Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Cookies van Google Analytics kunnen ook worden beheerd met behulp van onze algemene cookie-instellingen.

Informatie over het doel en de omvang van gegevensverzameling kunt u vinden in de privacyverklaring van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de .

III. De rechten van de betroffen personen en contactinformatie

Concrefy stelt dat de gebruiker overeenkomstig GDPR rechten heeft met betrekking tot het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens, bijvoorbeeld het recht op informatie, gegevensoverdracht, op het indienen van een bezwaar en op verwijdering. Voor het uitoefenen van deze rechten en het bij concrefy aankaarten van andere zaken met betrekking tot persoonsgegevens kunt u contact opnemen via: Concrefy B.V., Betreft: Vraag m.b.t. gegevensbescherming, Olivier van Noortweg 10, 5928 LX Venlo, Nederland.

Ook kunt u uw vragen over het onderwerp van gegevensbescherming richten aan: info@concrefy.com

Gebruikers hebben ten aanzien van zaken met betrekking tot gegevensbescherming ook het recht een beroep te doen op de toezichter voor gegevensbescherming van de Republiek Oostenrijk: https://www.dsb.gv.at/

IV. Aanpassen van de privacyverklaring

Concrefy pleegt regelmatig onderhoud aan zijn website. Dit kan onder meer betekenen dat de verklaring wordt aangepast. Deze aanpassing wordt niet afzonderlijk vermeld. Daarom wordt aanbevolen deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Neem contact op

Img

Laat een bericht achter om in contact te komen met het Concrefy team. Wij vernemen graag van u.

Bedankt voor uw bericht.

Helaas is een fout opgetreden.

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en de servicevoorwaarden van het privacybeleid van Google zijn hierop van toepassing.

Contact

Volg ons

Downloads

Img

Bezoekadres

Concrefy B.V.
Olivier van Noortweg 10
5928 LX Venlo | Nederland

Hoofdvestiging

Concrefy B.V.
Olivier van Noortweg 10
5928 LX Venlo | Nederland
Tel. +31 77 850 7222
Fax +31 77 850 7223

Kamer van Koophandel: 51652293
BTW: NL850112680B01

Dochteronderneming

Concrefy GmbH
Trappstraße 6 - 8
46483 Wesel | Duitsland
Tel +31 77 850 7222
Fax +31 77 850 7223

Kamer van Koophandel:
AG Duisburg HRB 24010
BTW: DE278519744